1. Ордер на арешт Путіна: президент Росії сам «допоміг слідству»  Радіо Свобода
  2. Гаага видала ордер на арешт Путіна: що буде далі? | Дмитро Кулеба  ТСН
  3. Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден  Українська правда
  4. ПУТІНА НЕ АРЕШТУЮТЬ! Бункерний дід НАЗАВЖДИ ЗАПЕЧАТАНИЙ у Росії - Світан  Фабрика новин
  5. Він заслуговує на міжнародний трибунал, – СБУ готує доказову базу проти Путіна  24 Канал
  6. Відкрити повний огляд в додатку Google Новини
«Політичний час Путіна починає повільно сипатися, як пісок із годинника»«Політичний час Путіна починає повільно сипатися, як пісок із годинника»

Ордер на арешт Путіна: президент Росії сам «допоміг слідству»

Attention Required! | Cloudflare

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви – читайте на ▷ТСН.uaГоловний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви – читайте на ▷ТСН.ua

Путін постане перед судом незалежно від думки Росії – головний прокурор МКС — tsn.ua

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви – читайте на ▷ТСН.uaГоловний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви – читайте на ▷ТСН.ua

Путін постане перед судом незалежно від думки Росії – головний прокурор МКС — tsn.ua

Ïðåäñòàâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè Àíäð³é Þñîâ çàÿâèâ, ùî ï³ñëÿ ð³øåííÿ ̳æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ïðî àðåøò ðîñ³éñüêîãî äèêòàòîðà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà ó Êðåìë³ øóêàþòü íàñòóïíèêà ïðåçèäåíòó ÐÔ.Ïðåäñòàâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè Àíäð³é Þñîâ çàÿâèâ, ùî ï³ñëÿ ð³øåííÿ ̳æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ïðî àðåøò ðîñ³éñüêîãî äèêòàòîðà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà ó Êðåìë³ øóêàþòü íàñòóïíèêà ïðåçèäåíòó ÐÔ.

ÃÓÐ ïðî ð³øåííÿ ÌÊÑ: Ó Êðåìë³ âæå øóêàþòü íàñòóïíèêà Ïóò³íó | Óêðà¿íñüêà ïðàâäà

Attention Required! | Cloudflare

Михайло Подоляк on Twitter: "Світ змінився… Тому МКС видав конкретний ордер на арешт… «стратега» Путіна? 1. Це конкретний сигнал RU елітам. Що з ними буде далі. І чому «як раніше» не буде… 2. Це початок кінця Рф у нинішньому вигляді на світовій арені. 3. Це безпосередня юридична процедура. Дочекайтесь…" / Twitter

Oleksiy Danilov on Twitter: "Ордер на арешт московського диктатора – ніщо інше, як вилучення путіна з історії. Шлях злочинця закономірний і передбачуваний. Гарант доставки підозрюваного на лаву підсудних – Сили оборони України." / Twitter

Vitaly Portnikov on Twitter: "Путін – аж ніяк не перший голова держави, який стає підслідним Міжнародного кримінального суду. Практично завжди еліти – навіть у найтоталітарніших і корумпованих країнах – сприймали рішення суду як сигнал власного неблагополуччя. https://t.co/3TgRzR2TmA" / Twitter

Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov on Twitter: "Сьогоднішня видача ордерів @IntlCrimCourt – справді важлива подія. Хоча затримати Путіна фізично наразі складно, а видача ордера – ще не визнання винним, він перетворився на підозрюваного й остаточно ізольованого диктатора. Подробиці на @ukrpravda_news⤵️ https://t.co/htfpfaQJDU" / Twitter

У Кремлі почали шукати наступника президенту Володимиру Путіну, але цим займається вже не російський диктатор.У Кремлі почали шукати наступника президенту Володимиру Путіну, але цим займається вже не російський диктатор.

Шукають заміну. У ГУР розповіли про настрої в Кремлі після рішення суду в Гаазі — Delo.ua

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочинуПутін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину

Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі - Главком

Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі

У Буданова пояснили реакцію Кремля на рішення МКС щодо Путіна. Там звернули увагу на те, що російські пропагандисти не обговорювали це на своїх шоу. У Кремлі все більше незадоволені тим, що відбувається. 

Ордер для Путіна — російському президентові вже шукають наступника — новини Росія

Ордер для Путіна — російському президентові вже шукають наступника — новини Росія

В українські розвідці розповіли про настрої у Кремлі через рішення Гаазького суду видати ордер на арешт Путіна.В українські розвідці розповіли про настрої у Кремлі через рішення Гаазького суду видати ордер на арешт Путіна.

Ордер на арешт Путіна: українська розвідка розповіла про настрої в Кремлі — Укрaїнa — tsn.ua

Після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, якого звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з України, в Москві заявили, що це рішення не має жодного значення для Росії.Після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, якого звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з України, в Москві заявили, що це рішення не має жодного значення для Росії.

Ордер Гаазького суду: головні наслідки для Путіна - BBC News Україна

Інформаційне агентство Українські Національні Новини. Шольц привітав рішення МКС про ордер на арешт путіна. 18 березня 2023, 13:43

Шольц привітав рішення МКС про ордер на арешт путіна – новини на УНН | 18 березня 2023, 13:43

Рішення досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової застав російське керівництво зненацька. Судячи з істеричних коментарів офіційних осіб та штатних пропагандистів, у Москві точно не очікували того, що одна з найбільш поважних судових інституцій світу розпочне полювання на президента Росії. Звісно, що в Кремлі вже заявили, що РФ не визнає юрисдикції цього суду, що вона не ратифікувала Римський статут. Рішення МКС не надто сподобається російським чиновникам та олігархам, які ще мають надію якимсь чином заробляти та ховати гроші за кордоном. Одначе воно також поставить у доволі незручне становище авторитарних партнерів Путіна – наприклад, лідера Китаю Сі Цзіньпіна.Рішення досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової застав російське керівництво зненацька. Судячи з істеричних коментарів офіційних осіб та штатних пропагандистів, у Москві точно не очікували того, що одна з найбільш поважних судових інституцій світу розпочне полювання на президента Росії. Звісно, що в Кремлі вже заявили, що РФ не визнає юрисдикції цього суду, що вона не ратифікувала Римський статут. Рішення МКС не надто сподобається російським чиновникам та олігархам, які ще…

Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі - портал новин LB.ua

Ñòàòòÿ, çà ÿêîþ çâèíóâà÷óþòü Ïóò³íà, ïîòåíö³éíî ìîæå áóòè ðîçøèðåíà äî çâèíóâà÷åíü ó â÷èíåíí³ ãåíîöèäó – íàéâàæ÷îãî çëî÷èíó ó ñâ³ò³...

Ñóä çàì³ñòü òðèáóíàëó? Ùî îçíà÷ຠîðäåð ç Ãààãè íà àðåøò Ïóò³íà òà ÷îìó öüîãî íåäîñòàòíüî | ªâðîïåéñüêà ïðàâäà

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує президента Росії Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для...Ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує президента Росії Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для...

Екссуддя МКС: Після рішення Гаазького трибуналу Інтерпол зобов'язаний оголосити Путіна у міжнародний розшук

Екссуддя МКС: Після рішення Гаазького трибуналу Інтерпол зобов'язаний оголосити Путіна у міжнародний розшук / ВІЙНА В УКРАЇНІ / Новини

Рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента росії володимира путіна та російської дитячої омбудсменки марії львової-бєлової серйозно впливає на процеси всередині російських еліт.  — Укрінформ.Рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента росії володимира путіна та російської дитячої омбудсменки марії львової-бєлової серйозно впливає на процеси всередині російських еліт.  — Укрінформ.

Рішення МКС серйозно впливає на процеси всередині російських еліт — депутат

Just a moment...

Проти російського диктатора відкрито першу справуПроти російського диктатора відкрито першу справу

Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду - Главком

Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду

Глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив провести «процесуальну перевірку» через «незаконне видання Міжнародним кримінальним судом ордерів про арешт громадян рф».Глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив провести «процесуальну перевірку» через «незаконне видання Міжнародним кримінальним судом ордерів про арешт громадян рф».

Слідчий комітет рф «проведе перевірку» через «незаконне» видання ордера на арешт путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт

Опубліковано повний список країн, у яких можна заарештувати путіна — Варта 1

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Голова Білого дому Джо Байден назвав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо Путіна виправданимГолова Білого дому Джо Байден назвав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо Путіна виправданим

Суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна - Джо Байден зробив заяву - Апостроф

Голова Білого дому Джо Байден назвав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо Путіна виправданимГолова Білого дому Джо Байден назвав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо Путіна виправданим

Суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна - Джо Байден зробив заяву - Апостроф

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Just a moment...

Just a moment...

У Росії дитяча омбудсменка отримала ордер на арешт разом із ПутінимУ Росії дитяча омбудсменка отримала ордер на арешт разом із Путіним

У Росії уповноважена із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на новину про ордер на арешт з Гааги. Зокрема, вона заявила, що продовжить працювати навіть попри ордер. — tsn.ua

У Росії дитяча омбудсменка отримала ордер на арешт разом із ПутінимУ Росії дитяча омбудсменка отримала ордер на арешт разом із Путіним

У Росії уповноважена із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на новину про ордер на арешт з Гааги. Зокрема, вона заявила, що продовжить працювати навіть попри ордер. — tsn.ua

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна — Тексти.org.ua

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare

Президент США Джо Байден заявив, що вважає виправданим ордер на арешт ПутінаПрезидент США Джо Байден заявив, що вважає виправданим ордер на арешт Путіна

У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну - Главком

У Білому домі позитивно відреагували на ордер Путіну

Президент Чехії Петр Павел назвав рішення правильним. За його словами, не можна допускати викрадення дітей.

Ордер на арешт путіна привітали президент, прем’єр та глава МЗС Чехії || MUKACHEVO.NET

Just a moment...

Attention Required! | Cloudflare

Attention Required! | Cloudflare